Výzkumné stanice

Název výzkumné staniceMístoNabízené služby Komerčně využitelný - mimo ČZU (ano/ne)Využitelný v rámci FAPPZ (ano/ne)Využitelný v rámci ČZU (ano/ne)KatedraZodpovědný pracovník – kontaktní osoba
Výzkumná stanice Katedra rostlinné výroby UhříněvesUhříněves, K netlukám 379Stanice je vybavena mechanizačními prostředky pro provádění maloparcelkových polních pokusů včetně laboratorního vyhodnoceníanoanoanoKatedra rostlinné výroby
Libor Mičák
Testační stanice PloskovŠZP Lány, Ploskov - Lhotastaniční testy subpopulací prasat - verifikace zmasilosti prasat - videoanalýza, zjištění růstu subpopulací prasatanoanoanoKatedra speciální zootechniky
Šprysl Michal
Pokusná a demonstrační stanice v Praze - TrojiPraha Troja - Podhořízemědělská půda pro zakládání polních experimentů, příprava půdy před založením porostů, dle dohody některé agrotechnické operace, technické zázemí , data z meteostanicestaniceanoanoanoKatedra zahradnictví
Kubíček Marek
Centrum pro výzkum chování psůCentrum pro výzkum chování psůPachová identifikace
anoanoanoKatedra obecné zootechniky a etologie
Pinc Ludvík
Stanice sledování transportních procesů a dynamiky půdní vlhkostiSuchdol - demonstrační políčko KVZMěření meteorologických prvků v areálu a měření výparu z vodní hladiny, evapotranspirace travního porostuanoanoanoKatedra vodních zdrojůDoležal František
Výzkumná stanice Červený ÚjezdHájecká 215, 273 51 Červený ÚjezdStanice je vybavena mechanizačními prostředky pro provádění maloparcelkových polních pokusů včetně laboratorního vyhodnocení. Plocha pokusů cca 6 ha.
anoanoanoKatedra rostlinné výrobyCihlář Pavel