Přístroje

Název přístrojePopis využití přístrojeWebový odkazRok výrobyKomerčně využitelný - mimo ČZU (ano/ne)Využitelný v rámci FAPPZ (ano/ne)Využitelný v rámci ČZU (ano/ne)KatedraZodpovědný pracovník – kontaktní osoba
LCPro+systém broad - gazometrický přístrojpřenosný přístroj na měření výměny plynů, s měřící komůrkouOdkaz2004anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
Lcpro-SD s příslušenstvím -infračervený analyzátor plynůpřenosný přístroj na měření výměny plynů, s měřícími komůrkamiOdkaz2014anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
CCM-200-56 - chlorofylmetrpřístroj na měření obsahu fotosynteticky aktivních barvivOdkaz2001neneneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHniličková Helena
OSI 1FL - fluorescenční analyzátorpřístroj na měření zhášení fluorescence chlorofylůOdkaz2008neanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
WinDIAS 3+software měřič listové plochyobrazová analýza, stanovení listové plochy a míry poškození litůOdkaz2009anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
AP4 - porometrpřístroj na měření stomatální vodivosti listůOdkaz2011neneneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHniličková Helena
Scholanderova bomba - jednotka na měření vodního potenciálulaboratorní přístroj na měření vodního potenciáluOdkaz2010neneneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
Psypro - měření vodního potenciálulaboratorní přístroj pro měření vodního a osmotického potenciálu rostlinOdkaz2004neanoneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
WP4C - přístroj na měření vodního potenciálulaboratorní přístroj pro měření vodního potenciálu rostlinOdkaz2014anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
CONVIRON E8 - komora pro pěstování rostlinklimatizovaná komora pro pěstování rostlin s nastavitelným světelným a teplotním režimemOdkaz2009anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHejnák Václav
MEMMERT - inkubátor chlazený s kompresoremlaboratorní klíčidloOdkaz2011neneneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
Laget MS 20A - adiabatický spalný kalorimetr + termostatspalný kalorimetr pro zjišťování obsahu energie v látkách, stanovení vztahu sink-source a fotosyntetické akumulace energieOdkaz2001anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHniličková Helena
IKA C 200 - isoperibolický spalný kalorimetrspalný kalorimetr pro zjišťování obsahu energie v látkách, stanovení vztahu sink-source a fotosyntetické akumulace energieOdkaz2006anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHniličková Helena
Parr 1281 - isoperibolický spalný kalorimetrspalný kalorimetr pro zjišťování obsahu energie v látkách, stanovení vztahu sink-source a fotosyntetické akumulace energieOdkaz2005neanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
UZ Sonopuls HD 2070k - homogenizátorlaboratorní homogenizátorOdkaz2011neneanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
Yellow line IKA A10 - homogenizátorlaboratorní homogenizátor pro přípravu vzorků ke spalné kalorimetriiOdkaz2007neanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
Theta Kit V3 zařízení měřící půdní vlhkost se sondoupřístroj pro stanovení obsahu vody v půděOdkaz2008neneneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
analyzátor slunečního zářeníMěření LAI (pokryvnosti listoví) v porostu. Dálkový přenos dat2015anoanoneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
chlorofylmetr CCM 300 012Měření obsahu pigmentů - chlorofylů a karotenoidů v in situ na intaktních listech2015anoanoneKatedra botaniky a fyziologie rostlinHniličková Helena
rychlomlýnek p-14 rotorovýMlýnek pro homogenizaci rostlinného materiálu2015anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
fluorometr OS5p+Přístroj pro měření základních parametrů fluorescence na intaktních listech 2017anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHniličková Helena
LC-MSUHPLC - kapalinový chromatograf s MS detekci (trojity kvadrupol), kvantifikace přírodních látek (lipidů, potrav. Kontaminantu, pesticidů, sacharidů, peptidů)Odkaz2008anoanoanoKatedra chemieKotíková Zora
HPLCHPLC - kapalinový chromatograf - separace a kvantifikace přírodních látek s detekcí PDA, FLD, RIOdkaz2007anoanoanoKatedra chemieKotíková Zora
Spektrofotometr Helios gamaspektrofotometr pro UV a VIS oblastOdkaz2006anoanoanoKatedra chemiePivec Vladimír
Varian SpectrAA 110plamenová AAS - stanovení kovových prvků v rúzných matricíchOdkaz2004anoanoanoKatedra chemieMiholová Dana
Varian SpectrAA 280ZETA-AAS - stanovení kovových prvků v rúzných matricích2003anoanoanoKatedra chemieMiholová Dana
Plynový chromatografVarian 330002002neanoneKatedra chemieTáborský Jan
Lyofilizátor Lyovac GT-2sušení s využitím mrazu a vákua - šetrný způsob přípravy vzorků, jejich konzervace.Odkaz2006anoanoanoKatedra chemiePivec Vladimír
Rotační vakuová odparka Büchikoncentrovaní a šetrné odpařování kapalných vzorkůOdkaz2005anoanoanoKatedra chemiePivec Vladimír
Mikrovlnný rozklad MWS-3+rozklad vzorků na mokré cestě s využitím mikrovlnného ohřevu - minaralizace vzorkůOdkaz2005anoanoanoKatedra chemiePivec Vladimír
konduktometr+pH metr WTVmeření vodivosti a pH kapalných vzorků s automatickym záznamem v průbehu časuOdkaz2014anoanoanoKatedra chemieOrsák Matyáš
analyzator rtuti AMAspektrofotometr na stanoveni rtuti ve vzorku2000anoanoanoKatedra chemieMiholová Dana
analyzátor tlaku par paliv RVP-Astanoveni tlaku par rozpouštědel a palivOdkaz2011anoanoanoKatedra chemieHönig Vladimír
Magellan Ashtec ProMark 2Přesný diferenční GPS přístroj. 2 ks kompletních sestav + software Ashtech Solution + Křovák32. Každá sestava obsahuje: 1 anténu, 1 přijímač. Dále tripod, výtyčka, brašna.Odkaz2001anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdJakšík Ondřej
Wet Sieving ApparatusPřístroj pro stanovení stability půdních agregátů.Odkaz2003anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdJakšík Ondřej
ICS 90 (Dionex, USA)Iontový chromatograf - stanovení základních kationtů (Na+, NH4+, K+,Mg2+ , Ca2+) ve vodných roztocích či extraktech blízkých voděOdkaz2008anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdTejnecký Václav
ICS 1600 (Dionex, USA)Iontový chromatograf - stanovení anorganických a organických (nízkomolekulární organické kyseliny) aniontů ve vodných roztocích či extraktech blízkých voděOdkaz2010anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdTejnecký Václav
ADVANCE ICD 10x-160x (Bresser Optik, SRN)Trinokulární lupa s příslušenstvímOdkaz2010neneneKatedra pedologie a ochrany půdTejnecký Václav
Spektrofotometr UV/VIS 8453 (Hewlett Packard, USA)UV/VIS spektrofotometrOdkaz1996anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdTejnecký Václav
Opus titration (Hirschmann, SRN)Poloautomatická byretaOdkaz2013anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdTejnecký Václav
Spektrometr DELTA PREMIUMRuční rentgen fluorescenční spektrometr - XRF analyzátor, stanovení prvkového složení materiálůOdkaz2012anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdNěmeček Karel
Plotter DesingJet 1050CBarevná velkoformátová tiskárna -jednotlivé listy nebo na role papíru velikostí od A4 do A0Odkaz2001neanoanoKatedra pedologie a ochrany půdNěmeček Karel
Centrifuga s chlazením - Sigma 3-18KOdstřeďování vzorků s možností nastavení teploty v rozsahu od -20 do 40°C a otáček do max 13 800 min-1 (to odpovídá 20440 RCF)Odkaz2005anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdKočárek Martin
Laboratorní termostat STInkubace vzorků při teplotě v rozsahu od 3 do 40°C s možností programování změn teploty v časeOdkaz2010neanoanoKatedra pedologie a ochrany půdKočárek Martin
Mikrovlnný systém MARS-5, CEM, USAMineralizace (rozklad) vzorků na mokré cestěOdkaz2007neanoanoKatedra pedologie a ochrany půdVaněk Aleš
GCMS - plynový chromatograf s hmotnostní detekcí (společně s KRV) GC 450 (Varian, Austrálie) MS 240 (Varian, Austrálie)Analýzy PAH a PCB v půdách, analýzy silicOdkaz2008anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdFraňková Alena
Extrakční přístroj SER 148/6 (Velp Scientifica, Itálie)Extrakce analytů z různých matricOdkaz2012anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdFraňková Alena
iCAP 7000 (Thermo, USA)Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem, pro simultání stanoveni více než šedesáti prvků ve vodných roztocích.Odkaz2013anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdOndřej Drábek
AA 280FS (Varian, Australie - nyní Agilent, USA)Atomový absorpční spektrometr pro skupinové stanovení více než šedesáti prvků ve vodných roztocích, výluzích nebo rozkladech provedených směsí anorganických kyselin.Odkaz2008anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdOndřej Drábek
ICS 500 a HPLC SUMMIT - (Dionex - USA)Iontový a kapalinový chromatograf. Speciace hliníku a stanovení oligosacharidů. Separace a stanovení vybraných organických látek absorbujících UV-VIS záření.Odkaz2005anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdOndřej Drábek
CRYSTAL ( Adrona - Lotyšsko)Laboratorní stanice pro úpravu vodyOdkaz2010neanoanoKatedra pedologie a ochrany půdOndřej Drábek
Sada pro měření RČPVKompletní standardní sada pro stanovení retenčních křivek v rozsahu 0-1 - 15 barOdkaz2014neneneKatedra pedologie a ochrany půdKodešová Radka
KD-2 Pro analyzérKompletní sada pro měření tepelných vlastností materiáluOdkaz2010neneneKatedra pedologie a ochrany půdKodešová Radka
Ecaflow glp 150Coulometr (EcaFlow 150GLP) využívá principy průtokové elektrochemie, coulometrie a coulometrických titracíOdkaz2007neanoneKatedra pedologie a ochrany půdNikodem Antonín
Helios gamaUV VIS spektrofotometrOdkaz1999neanoneKatedra pedologie a ochrany půdNikodem Antonín
Respiration Analysis SystémPřístroj k měření fotosyntézy rostlin a půdní respiraceOdkaz2011neanoanoKatedra pedologie a ochrany půdFér Miroslav
NCS analyzer Flash 2000Analýza Ctot, Corg, Ntot, StotOdkaz2009anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdHouška Jakub
CHNS analyzátorstanovení celkových obsahů C,N,S v půdě, rostlinách, odpadechOdkaz2013neneneKatedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlinZámečníková Hana
Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatemstanovení širokého spektra prvkůOdkaz2012anoanoanoKatedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlinZámečníková Hana
UV/VIS spektrometrstanovení P, Cox.,Odkaz2010neneneKatedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlinSedlář Ondřej
Atomový absorpční spektrometrstanovení AsOdkaz2005anoanoanoKatedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlinKolihová Dana
Atomový absorpční spektrometrstanovení makroprvkůOdkaz2010anoanoanoKatedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlinNajmanová Jana
Destilační systém s mineralizační jednotkoustanovení celkového dusíku v půdě, rostlinách, odpadechOdkaz2009neanoanoKatedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlinBazalová Marie
Průtokový spektrofotometrstanovení minerálních forem NOdkaz2000neanoanoKatedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlinČerný Jindřich
Plynový chromatograf s hmotnostním detektoremstanovení PCB, PAU, aminokyselinOdkaz2005neneneKatedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlinKošnář Zdeněk
IRMS analyzátorstanovení obsahu izotopů N a COdkaz2008neneneKatedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlinČerný Jindřich
Mikrovlnný rozkladný systémrozklad vzorků rostlin, půd, odpadůOdkaz2007anoanoanoKatedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlinNajmanová Jana
Analyzátor CIRAS 2stanovení intenzity fotosyntézy rostlinOdkaz2006neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Analyzátor CIRAS 3stanovení intenzity fotosyntézy rostlinOdkaz2017neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
BREB (Bowen Ratio Energy Balance)stanovení skutečné evapotranspirace metodou BREBOdkaz2006neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Čidla pro stanovení ovlhčení porostůsystém pro měření mikroklimatu porostuOdkaz2007neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Sap-flowměření transpirace metodou sap-flowOdkaz2006neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Model 600 Pressure Chamber Instrumentstanovení vodního potenciálu listůOdkaz2011neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
PSYPRO water potential dataloggerstanovení vodního potenciálu listůOdkaz2012neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
WP4C Dewpoint Potentiometerstanovení vodního potenciálu listů, půdy a semenOdkaz2012neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Analyzázor CIRAS 2stanovení transpirace rostlinOdkaz2006neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
CHLOROLAB 3měření produkce kyslíku pomocí Clarkovy elektrodyOdkaz2006neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
FMS 2 (Pulse-modulated chlorophyll)měření fluorescence chlorofylu na listech rostlinOdkaz2003neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
IMAGING-PAM M-Seriesměření fluorescence chlorofylu rostlinOdkaz2009neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Multispektrální kamera ADC TETRACAMsnímkování ve spektrálních pásmechOdkaz2011neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouz Karel
Thermocycler C1000PCR amplifikaceOdkaz2002neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Horizontální elektroforézaseparace produktů PCROdkaz2002neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
CSL-MICRODOC (CLEAVER)transiluminátor s temnou komorou a fotoaparátemOdkaz2011neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Centrifuga Micro 22Rchlazená centrifuga s rotoryOdkaz2002neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Vodní lázeň WNB 14ohřev vzorků v teplotním rozsahu +10 až +95°COdkaz2005neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Spektrofotometr Helios Gamma UV-Visměření UV-VIS spekter s kavantitativní analýzou vzorkůOdkaz2007neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Tissue Lyser 2rozrušení rostlinných tkání s následnou homogenizacíOdkaz2009neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Dvouválcový infiltrometrstanovení infiltrace vody do půdyOdkaz2005neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Analyzátor CIRAS 2 a sonda SRC-1stanovení půdní respirace a evaporaceOdkaz2006neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Čidla CS615 Water Content Reflectometerměření objemové vlhkosti půdyOdkaz2005neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
PL 300 Air Permeability Meterstanovení propustnosti půdy pro vzduchOdkaz2011neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Wet Sieving Apparatusstanovení stability půdních agregátůOdkaz2005neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
ThetaProbe ML + HH2 Moisture Meterambulantní stanovení vlhkosti půdyOdkaz2014neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Geodetický GPS RTK přístroj Trimble 5800určování polohy, zaměřování a vytyčování bodůOdkaz2007neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouz Karel
Leica binolupapozorování bjektůOdkaz2009neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieKorenko Stanislav
Mikroskop Orthoplans adaptérem pro pořízování fotofokumentaceOdkaz1980neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Růstová komora MLR-350Hpěstování rostlin, testování klíčivosti s možností regulaceOdkaz2007neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Růstová komora MLR-351pěstování rostlin, testování klíčivosti s možností regulaceOdkaz2007neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Růstová komora MCA1000VHpěstování rostlin, testování klíčivosti s možností regulaceOdkaz2012neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Růstová komora MCA1000VHpěstování rostlin, testování klíčivosti s možností regulaceOdkaz2012neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Růstové komory Panasonic MIR-162pěstování rostlin, testování klíčivosti s možností regulaceOdkaz2005neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Počítadlo semen CONTADORpočítání semenOdkaz2004neanoanoKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
OXITOP Control s příslušenstvímstanovení produkce bioplynuOdkaz2009neanoanoKatedra rostlinné výrobyBečková Lucie
mlýn laboratorní kombinovaný ZMmletí jednotlivých frakcí mouk2012Katedra rostlinné výrobyŠkeříková Alena
klimatická růstová komora s příslušenstvímklíčení semen a pěstování rostlin ve specifických podmínkách2004anoanoanoKatedra rostlinné výrobyPazderů Kateřina
penetrometr elektronickýpřístroj na zkoušení utužení půdy2009anoanoanoKatedra rostlinné výrobyTomášek Jaroslav
analyzátor NIRT OmegAnalypočítačem řízený infračervený spektrofotometr pro analýzu celého zrna: pšenice (vlhkost, dusíkaté látky, lepek, Zelenyho test, škrob, tvrdost), ječmen (vlhkost, dusíkaté látky, škrob), řepka (vlhkost,olejnatost), sója (vlhkost, dusíkaté látky, škrob, olejnatost), kukuřice (vlhkost, dusíkaté látky, škrob), žito (vlhkost, dusíkaté látky), tritikale (vlhkost, dusíkaté látky, škrob).Odkaz2007anoanoanoKatedra rostlinné výrobyŠkeříková Alena
gasometrický přístroj LCpměření intenzity fotosyntézy na polních plodináchOdkaz2007Katedra rostlinné výrobyTomášek Jaroslav
Váhy sušící AND MX 502007anoKatedra rostlinné výrobyHonsová Hana
Spektrofotometr ELISAstanovení obsahu gliadinůOdkaz2009Katedra rostlinné výrobyCapouchová Ivana
Promývač Hydroflex2009Katedra rostlinné výrobyHonsová Hana
Komora s odvětránímpěstování rostlin ve specifických podmínkách (léčivky)2014neneneKatedra rostlinné výrobyJanatová Anežka
Plynový chromatograf 6890analýzy mastných kyselin, silicOdkaz2005anoanoanoKatedra rostlinné výrobyFraňková Alena
Autosampler TRAY MODULE Agilentdávkování vzorků GCOdkaz2006Katedra rostlinné výrobyFraňková Alena
box laminární SCS 2-4mikrobiologické experimenty2011Katedra rostlinné výrobyFraňková Alena
NMR analyzátor olejnatostistanovení olejnatosti semenOdkaz2009Katedra rostlinné výrobyZukalová Helena
Sterilizátor parní2012Katedra rostlinné výrobyFraňková Alena
kamera Canon Lagriavýroba videoprogramů pro výuku2011anoanoanoKatedra rostlinné výrobyChaloupský Radovan
Spektrometr Nicolet nexuspočítačem řízený infračervený spektrofotometr pro analýzu sypkého a šrotovaného materiáluOdkaz2001Katedra rostlinné výrobyŠkeříková Alena
měřič půdní vlhkosti HH22012anoanoanoKatedra rostlinné výrobyŠkeříková Alena
Centrifuga Universal 32R2004anoanoanoKatedra rostlinné výrobyŠkeříková Alena
Glutomatic GI 22002009anoanoanoKatedra rostlinné výrobyŠkeříková Alena
GCMS - plynový chromatograf s hmotnostní detekcí (společně s 21130)analýzy PAH a PCB v půdách, analýzy silicOdkaz2008anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půd a KRVFraňková Alena
Elektronový mikroskop Tesla BS 500transmisní elektronová mikroskopieOdkaz1977anoanoanoKatedra ochrany rostlinZouhar Miloslav
Ultracentrifuga Centrikon T 2180 KontronUltracentrifugaceOdkaz1994anoanoanoKatedra ochrany rostlinZouhar Miloslav
Pěstební komora Conviron Adaptis 2 kskomora pro pěstování rostlinOdkaz2010neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
Pěstební komora Sanyo MLR 352Hkomora pro pěstování rostlinOdkaz2010neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
Esco Class II Type A2laminární boxOdkaz2010neanoanoKatedra ochrany rostlinMazáková Jana
Esco laminar flow box cabinetlaminární boxOdkaz2010neanoanoKatedra ochrany rostlinMazáková Jana
Jouan MSC 9laminární boxOdkaz2009neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
Jouan MSC 12laminární boxOdkaz2009neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
Oscilační mlýn MM40 Retschhomogenizace vzorkůOdkaz2008anoanoanoKatedra ochrany rostlinMazáková Jana
Hlubokomrazící box MDF U50V Sanyouchování vzorků v -80°COdkaz2008neanoanoKatedra ochrany rostlinMazáková Jana
Spektrofotometr Helios gama ThermoMěření adsorbanceOdkaz0anoanoanoKatedra ochrany rostlinGrimová Lenka
sonikátor UP400S Hielsherhomogenizace vzorků sonikacíOdkaz2008neanoanoKatedra ochrany rostlinZouhar Miloslav
Promývačka ELISA Tecan HydroflexAutomatické promývání ELISA destičekOdkaz2010neanoanoKatedra ochrany rostlinGrimová Lenka
Spektrofotomettr ELISA Tecan Sunrise basicMěření adsorbance při aplikaci ELISAOdkaz2009neanoanoKatedra ochrany rostlinGrimová Lenka
C1000 Bioradpřístroj pro PCROdkaz2010neanoanoKatedra ochrany rostlinGrimová Lenka
PTC 200 MJ Researchpřístroj pro PCROdkaz2008neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
Speed Cycler 2 Analytik Jenapřístroj pro PCROdkaz2011neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
CFX Conect Bioradpřístroj pro Real time PCROdkaz2012neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
DNA Engine Bioradpřístroj pro PCROdkaz2011neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
BX41 OlympusmikroskopOdkaz2009neanoanoKatedra ochrany rostlinZouhar Miloslav
BX51 OlympusmikroskopOdkaz2008neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
SZX 7 OlympusstereomikroskopOdkaz2009neanoanoKatedra ochrany rostlinZouhar Miloslav
SZX 61 OlympusstereomikroskopOdkaz2008neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
TMS Nikonmikroskop inverzníOdkaz1995neanoanoKatedra ochrany rostlinZouhar Miloslav
Jouan MR23icentrifuga, chlazenáOdkaz2002neanoanoKatedra ochrany rostlinGrimová Lenka
Hetich universal 320R 2xcentrifuga, chlazenáOdkaz2008neanoanoKatedra ochrany rostlinWenzlová Jana
autokláv MLS 3780 SanyoautoklávováníOdkaz2007neanoanoKatedra ochrany rostlinVospělová Jaroslava
Dokumentační systém Ingenius Syngyne LHRdokumentace elktroforézOdkaz2006neanoanoKatedra ochrany rostlinGrimová Lenka
hematologický analyzátor MEK 5208Kstanovení červeného a bílého krevního obrazuOdkaz2005neanoanoKatedra veterinárních disciplinFučíková Alena
spektrofotometr LIBRA S22biochemické a další anylýzyOdkaz2005neanoanoKatedra veterinárních disciplinFučíková Alena
Centrifuga Mikro 22Rchlazená centrifuga na mikrozkumavkyOdkaz2002neanoanoKatedra veterinárních disciplinŽalmanová Tereza
analyzátor ERBA XL-200 S ISEkolorimetrický analyzátor s modulem pro stanovení elektrolytůOdkaz2011neanoanoKatedra veterinárních disciplinHůlková Magdaléna
chemiluminiscenční west.blot scaner LI-CORchemiluminiscenční west.blot scanerOdkaz2013neanoanoKatedra veterinárních disciplinŽalmanová Tereza
Mini protean Tetra s příslušenstvímelektroforézaOdkaz2013neanoanoKatedra veterinárních disciplinŽalmanová Tereza
CENTRIFUGA Mikro 20 s dopln.prisluscentrifuga nebržděnáOdkaz2000neanoanoKatedra veterinárních disciplinTůmová Lenka
box Biohazardpříprava kultivačních mediíOdkaz2005neanoanoKatedra veterinárních disciplinTůmová Lenka
váhy Ohaus Discovery se stolempřesné analytické váženíOdkaz2008neanoanoKatedra veterinárních disciplinTůmová Lenka
Mylab 30 Vetultrasonografický přístroj pro veterinární medicínuOdkaz2007neanoanoKatedra veterinárních disciplinŠichtař Jiří
sonda Linearní rektální LW 513,mikrokonvexní vaginálnísondy k ultrazvukuOdkaz2013neanoanoKatedra veterinárních disciplinŠichtař Jiří
autokláv La-MCS-203sterilizace labor.sklaOdkaz2007neanoanoKatedra veterinárních disciplinŽalmanová Tereza
Elektroforeza Hoeffer Minive completeelektroforézaOdkaz2003neanoanoKatedra veterinárních disciplinŽalmanová Tereza
module Hofer Mini Bolt Minive completeWestern blotOdkaz2003neanoanoKatedra veterinárních disciplinŽalmanová Tereza
refraktometr RHC-200-ATCorientační stanovení podílu proteinů v krevním séruOdkaz2009neanoanoKatedra veterinárních disciplinHůlková Magdaléna
výrobník ledu NTF SL 35výrobník leduOdkaz2011neanoanoKatedra veterinárních disciplinŽalmanová Tereza
Nikon TiUfluorescenční mikroskop s kamerouOdkaz2014Katedra veterinárních disciplinNevoral Jan
Nikon SMZ 645, 745,1000,1500binokulární lupyOdkazKatedra veterinárních disciplinTůmová Lenka
Nikon ECLIPSE E600fluorescenční mikroskop s vyhřívaným stolkem,kamerouOdkaz2008Katedra veterinárních disciplinŠimoník Ondřej
centrifuga MPW-251nastavení brzdyOdkaz2010Katedra veterinárních disciplinTůmová Lenka
mulčovač Enduromulčování travních porostůOdkaz1999neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
sušárna Venticell 404sušení vzorků biomasyOdkaz2005neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
sušárna Venticell 111sušení vzorků biomasyOdkaz2005neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
trhací stroj kapacity 500 Nstanovení pevnostních charakteristik biomasyOdkaz2007neanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
kalorimetrický systém IKAstanovení spalného tepla a výhřevnosti biomasyOdkaz2006anoanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
měřič listové plochy AM3LAI metrOdkaz2006neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
kamera systém Minirhizotronkamerový systém pro záznam kořenového systémuOdkaz2006neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
klimatizační komora Binder KBWF 240klimatizační komora pro klíčení osivaOdkaz2007neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
stereomikroskop Nikon SMZpořizování makrofotografiíOdkaz2007neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
analyzátor ITP Ionosep 20stanovení iontů v roztocíchOdkaz2008neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
analyzátor dusíku Dumathermstanovení obsahu dusíku v biomaseOdkaz2008anoanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
mrazák Liebherr G3113uchování vzorků biomasyOdkaz2004neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
klimatizační komora Binder KBWF 720klimatizační komora pro klíčení osivaOdkaz2009neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
systém mlecí MF 10 basicšrotování vzorků biomasyOdkaz2006neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
mlýn univerzální řezacíšrotování vzorků biomasyOdkaz2007neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
penetrologer 0615SAstanovení zhutnění půdyOdkaz2007neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
váhy Kern MRS 120-3sušící váhyOdkaz2007neanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
infiltrometr standardnístanovení vsaku vody do půdyOdkaz2007neanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
traktor Honda HF 2417 K2sečení trávníkůOdkaz2012neanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
sekačka BDR1sečení travních porostůOdkaz2013neanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
pec muflováspalování vzorkůOdkaz2008neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
třepačka HS 260 basicpříprova vzorků pro analýzyOdkaz2006neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
přístroj destilační GFLvýroba destilované vodyOdkaz2006neanoneKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
pH metr Lovibond Senzodirectměření pHOdkaz2006neanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
konduktometr Senzodirectměření vodivostiOdkaz2006neanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
separátor krmivseparování frakcí konzervovaných krmivOdkaz2007neanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
křovinořez Stihl FS55sečení travních porostůOdkaz2002neanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
sekačka HRD536sečení trávníkůOdkaz2007neanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíSedláčková Jarmila
Tecan infinity M200 readrčtění mikrotitračních destičekOdkaz2009neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyDoskočil Ivo
laboratorní inkubátor Série IBE (JEIO TECH)termostat na inkubaciOdkaz2011neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyDoskočil Ivo
Panasonoc CO2 inkubátorkultiva tkáňových kultůrOdkaz2011neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyDoskočil Ivo
BIOAIR TOPSAFE 1,2laminární box pro tkáňové kulturyOdkaz2011neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyDoskočil Ivo
inverzní mikroskop ZEISSmikroskopOdkaz2012neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyDoskočil Ivo
Applied Biosystems Real-Time PCRstanovení DNA a RNA vzorkůOdkaz2014neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyDoskočil Ivo
HPLCvysokotlaká kapalinová chromatrografie2005neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyHavlík Jaroslav
autosampler HPLCnastriřk vzorků k HPLC2008neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyHavlík Jaroslav
ScanVacodpařování vzorkůOdkaz2010neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyHavlík Jaroslav
Kjeltec 2400stanovení N, NLOdkaz2005neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
SER 146/8extrakce tukůOdkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
FIWE 6hydrolýza vlákniny pro stanovení hrubé a detergentní vlákninyOdkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
Coexodtučnění vzorkůOdkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
mineralizační jednotkamineralizace vzorků na NL, písek, tuk po hydrolýzeOdkaz2007neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
AAA 400stanovení aminokyselin a biogenních aminůOdkaz2002neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
MS 10-Astanovení brutto energieOdkaz2001neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
Memmertsušení a hydrolýza vzorkůOdkaz2005neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
Laborota 400odpařování vzorkůOdkaz2010neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
LH15/13stanovení popelovinOdkaz2005neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
Cyclotec 1093mletí suchých materiálů pro analýzuOdkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
Grindomixhomogenizace materiáluOdkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
Ankom DaisyII Incubatorstravitelnost organické hmoty, vlákniny, sušinyOdkaz2007neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
Ankom 200/220 Fiber Analyzatorstanovení hrubé a detergentní vlákninyOdkaz2009neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
InBody 230měření tělesné kondice člověkaOdkaz2009neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPlachý Vladimír
box laminární Biocap DNAbox pro ochranu při manipulaci se vzorky PCROdkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyBunešová Věra
váhy Kern440-49NváhyOdkaz2009neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyBunešová Věra
Vortex MIXER ZX classictřepačkaOdkaz2012neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyBunešová Věra
EC 300 XL Power SupplyelektroforézaOdkaz2006neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyBunešová Věra
Universal Mutation Detection System D codeTM systemelektroforéza pro DGGEOdkaz2009neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyBunešová Věra
elektroforéza PowerPacTM Basicelektroforéza s příslušenstvímOdkaz2002neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyBunešová Věra
Spectrophotometer ND-1000 NanoDropspektrofotometrOdkaz2007neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyBunešová Věra
Tprofesional ThermocyclertermocyklérOdkaz2007neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyBunešová Věra
LightCycler NanotermocyklérOdkaz2013neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyBunešová Věra
Gel DOC XR Systém Universal Hood IItransiluminátorOdkaz2008neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyBunešová Věra
Centrifuga Eppendorfcentrifuga na mikrozkumavkyOdkaz2007neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyTlapáková Ivana
Magnetická míchačka Stuart CB162magnetická míchačkaOdkaz2006neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyTlapáková Ivana
Bug Boxanaerobní kultivační boxOdkaz2006neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyTlapáková Ivana
Centrifuga Hettich Universal 320Rcentrifuga s výměnnými rotoryOdkaz2005neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyTlapáková Ivana
Váhy Kern EG2200 2NMváhyOdkaz2006neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyTlapáková Ivana
Počítadlo kolonií Stuartpočítadlo koloniíOdkaz2009neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyTlapáková Ivana
Třepačka IKA MS TTS2třepačkaOdkaz2003neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyTlapáková Ivana
Mikroskop OptikamikroskopOdkaz2012neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyTlapáková Ivana
Mikroskop Optikamikroskop s fázovým kontrastemOdkaz2011neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPechar Radko
Mikroskop Nikon Eclipse E200mikroskop s fázovým kontrastemOdkaz2012neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyPechar Radko
Termoblok Eppendorf Termostat plustermoblokOdkaz2007neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyTlapáková Ivana
Váhy Kern EG2200 2NMváhyOdkaz2006neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyTlapáková Ivana
Autokláv SystecautoklávOdkaz2011neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyTlapáková Ivana
Mikroskop Nikon Eclipse E800mikroskop fluorescenčníOdkaz2001neanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyTlapáková Ivana
WTW Multi 3420 se sondami a kufremmultimetr parametrů vody (teplota, kyslík, pH, konduktivita)Odkaz2011neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíPetrtýl Miloslav
GARMIN eTrex 30 - TOPO CzechGPS přijímačOdkaz2014neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíPetrtýl Miloslav
Olympus CX21optická mikroskopieOdkaz2006neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Kern 440-33váženíOdkaz2010neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Sanyo MIR-262inkubaceOdkaz2006neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Sanyo MDF-192hlukobé zmraženíOdkaz2006neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Olympus BX51optická mikroskopieOdkaz2009neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Hettich universal 32Rchlazená centrifugaceOdkazneanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Sanyo MOV-112sušeníOdkaz2006neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Panasonic MIR-154-PEinkubátorOdkaz2012neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
tuttnauer 3870ELVsterilizátorOdkaz2010neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Ettan IPGphor 3dvourozměrná elektroforézaOdkaz2008neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
image scanner IIIskener na ELFo gelyOdkaz2011neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Mikroskopová kamerafocení objektůOdkaz2012neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíHlava Jakub
Tullgrénův aparátzpracování vzorků2012neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíHlava Jakub
Virrib Logger firmy AmetSložený přístroj z několika komponentů (malá meteo stanička) - měření a zanamenávání teploty a vhkosti vzduchu a půdyOdkaz2013neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVejtrubová Markéta
mrazící box Liebherr G 5216mraženíOdkaz2009neanoneKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
inkubátor Sanyoinkubace živočišného materiáluOdkaz2012neanoneKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
váha KERN ABT 120-5DMváženíOdkaz2010neanoneKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Thermomixer comfortinkubátor pro cytogenetické analýzyOdkaz2011neanoneKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Thermoblockinkubace živočišného materiáluOdkaz2011neanoneKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
sušárna Memmert UFE 400sušení materiálůOdkaz2013neanoneKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
kulový mlýnek RETSCH MM400mletíOdkaz2011neanoneKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
měřící přístroj Multi 3420měření parametrů vodyOdkaz2011neanoneKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Master AC 14 EHPmobilní klimatizaceOdkaz2014neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíDouda Karel
Olympus TG2 + PT 053fotoaparát + podvodní pouzdroOdkaz2013neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíDouda Karel
Echolot Humminbird Fishfinder 698cxi HD SI CombosonarOdkaz2014neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíDouda Karel
TECO TC20chladicí jednotka vodyOdkaz2014neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíDouda Karel
digitální kamera - infrabehaviorální analýzy rybovitých obratlovcůOdkaz2013neneneKatedra zoologie a rybářstvíHorký Pavel
navigace GPS MAP 62 sturčení stanoviště volně žijících rybovitých obratlovcůOdkaz2013neneneKatedra zoologie a rybářstvíHorký Pavel
fotoaparát CanoN EOS 650Dfotografie lokalit a stanovišť pro pozdějši analýzu, fotografie rybovitých obratlovců pro morfometrickou analýzuOdkaz2013neneneKatedra zoologie a rybářstvíHorký Pavel
objektiv SIGMAfotografie lokalit a stanovišť pro pozdějši analýzu, fotografie rybovitých obratlovců pro morfometrickou analýzuOdkaz2013neneneKatedra zoologie a rybářstvíHorký Pavel
objektiv CanoNfotografie lokalit a stanovišť pro pozdějši analýzu, fotografie rybovitých obratlovců pro morfometrickou analýzuOdkaz2013neneneKatedra zoologie a rybářstvíHorký Pavel
Lotek SRX 400telemetrické sledování volně žijících živočichůOdkaz2009neneneKatedra zoologie a rybářstvíKalous Lukáš
Lotek SRX - DLautomatické telemetrické sledování volně žijících živočichůOdkaz2013neneneKatedra zoologie a rybářstvíKalous Lukáš
Ultra Turrax T25homogenizace tkáníOdkaz2013neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
S 25 N - 10 Gnástroj pro Ultra Turrax T25 (homogenizace)Odkaz2013neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Rotor 1615 Hettichrotor do centrifugy Universal 320ROdkaz2013neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Thermomixer Comfort Eppendorfdenaturace extraktůOdkaz2011neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
KERN ABT 120-5DManalytické váhyOdkaz2010neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
LIEBHERR G 5216mrazící boxOdkaz2009neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
SANYO ULTRA LOWmrazící boxOdkaz2006neanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Kapalinový chromatograf INGOS (LCD 5000, LCP 5010, LCT 5100)kapalinový chromatograf (UV-detektor, ruční nástřik) včetně SWOdkaz2011anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůNový Pavel
Plynový chromatograf Agilent 7890Aplynový chromatograf GC-FID (injektor s autosamplerem na 16 pozic, plamenový ionizační detektor) včetně SWOdkaz2011anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůNový Pavel
Plynový chromatograf Agilent 7890A + Agilent 5975Cplynový chromatograf GC-MSD (injektor s autosamplerem na 16 pozic, detektor - hmotnostní spektrometr jednoduchý kvadrupol) včetně SWOdkaz2011anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůNový Pavel
UV/VIS spektrofotometrjednopaprskový vln. Délka 200-1100 nm, měření absorbance, transmitance, koncentrace atd.Odkaz" target="_blank">Odkaz2012anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůProkůpková Ludmila
Soxtherm SE 414izolace jedné nebo více organických látek z pevné matrice, extrakční systém na principu extrakce dle Soxhleta s krátkým časem analýzyOdkaz2011anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůProkůpková Ludmila
Rotační vakuová odparka Heidolph (Basis Hei-VAP HL)Rotační vakuová odparka s lázní, chladičem a kompresorovou vývěvouOdkaz2011anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůNový Pavel
kapalinový chromatograf Variankapalinový chromatograf (vysokotlaká izokratická pumpa, dávkovací smyčka, termostat kolony, refraktometrický detektor) včetně SW, analýza rozpustných, netěkavých opticky aktivnách sloučeninOdkaz" target="_blank">Odkaz1995anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůKouřimská Lenka
MilkoScan FT 120stanovení základních složek mléka a tekutých mléčných výrobkůOdkaz2005anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůKouřimská Lenka
optický mikroskop Leica DM 500zvětšení 4 - 100x: obrazová analýza mikroorganismů, rostlin, živočichů, krystalických a emulzních systémůOdkaz2008anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůLegarová Veronika
optický mikroskop Olympus BH-2zvětšení 4 - 100x: obrazová analýza mikroorganismů, rostlin, živočichů, krystalických a emulzních systémůOdkaz2006anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůLegarová Veronika
Infraváhy (sušící váhy) Precisa HA 300analýza vlhkosti (stanovení sušiny -mléko, sýry,maso, uzeniny, ovoce, zelenina), rozsah 50 - 160 oC)Odkaz2006anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůDvořáková Blanka
Centrifuga Hettich Eba 2118000 ot/minOdkaz2012anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůDvořáková Blanka
Centrifuga Gerber osmimístnábutyrometrické stanovení obsahu tuku v mléceOdkaz2010anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůDvořáková Blanka
Centrifuga Eppendorf15000ot/minOdkaz2006anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůDvořáková Blanka
váhy elektronické AND Japanmax 180 g, d=0,1 mgOdkaz1998anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůDvořáková Blanka
váhy Ohausmax 210 g, d=0,1 mgOdkaz1998anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůDvořáková Blanka
váhy AND FT-200max 210 g, d=0,1 mgOdkaz2002anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůDvořáková Blanka
Heidolph MR Hei-Standardmíchačka magnetická s regulovaným ohřevem a teplotním čidlem, rozsah 20-300 oC (+- 5oC), 100-1400 ot/minOdkaz2012anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůDvořáková Blanka
Muflová pecdo 1100 oCOdkaz1995anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůDvořáková Blanka
Autokláv PS20Asterilizace (100 - 140 o C, max 60 min.)Odkaz1995anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůDvořáková Blanka
Extenzograf (inv. KRV)reologické hodnocení těstaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Farinograf (inv. KRV)Vaznost mouky, reologické hodnocení těstaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
HTZ počitadlo (inv. KRV)stanovení hmotnosti 1000 semenOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Labofix Brabender (inv. KRV)kombinovaná laboratorní čistička zrninOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Laboratorní mlýn Bűhler (inv. KRV)laboratorní mlecí automatOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Laboratorní mlýn Yűcebaş Makine (inv. KRV)laboratorní mletí pšenice na moukuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Laboratorní mlýnek pro šrotování (inv. KRV)příprava šrotu obilovin pro další stanoveníOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Sušárny (inv. KRV)stanovení vlhkosti/sušiny vzorkůOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Muflové pece (inv. KRV)muflové pece na stanovení popele ve vzorcíchOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Mineralizační blok a destil. jednotka Kjeltec (inv. KRV)stanovení dusíku/N-látek podle KjeldahlaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Glutomatic s centrifugouvypírač lepku, stanovení obsahu mokrého lepkuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Seditestrsedimentační index, jakost pšenice, moukyOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Falling number (tělískový viskozimetr) (inv. KRV)číslo poklesu, úroveň poškození škrobuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Amylograf (rotační viskozimetr)průběh mazovatění škrobu, poškození škrobuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Alveografreologické hodnocení těstaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Rotační prosévadlogranulace mouky, tvrdost pšenice, příměsi, nečistotyOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Prosévadlotřídění sladovnického ječmeneOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Rotační pec (inv. KRV)pečení pečiva při pekařském pokusuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Třepačka překlápěcístanovení retenční kapacity moukyOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Odstředivka Ependorf 5416stanovení retenční kapacity moukyOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Polarimetr / Polamat (inv. KRV)stanovení obsahu sacharosy, škrobuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Spirálový hnětač Avancini SP 30zpracování těstaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Hnětač M20A-Mixerzpracování těstaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
dělička těsta Eberhardt Piccolopříprava těsta pro pečení pečivaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
rohlíkovač Topos 672.0příprava těsta pro pečení pečivaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
kynárna Best For 8T 4060termostat na kynutí těstaOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Pec Barbake Maxipečení pečiva v řízeném režimuOdkaz1994anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
mrazák (-80°C) Jouan HX 450Shluboké zmraženíOdkaz2009neneneKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
termobox MemmerttermoboxOdkaz2011neneneKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
autokláv TuttnauersterilizátorOdkaz2011neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
odstředivka Ependorfodstředďování - 1,5 ml a 10 ml zkumavkyOdkaz2006neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Labnet Power station 300sken na DNA gely (UV a VIS)Odkaz2006neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Gradient Thermal Cycler MultiGenetermostat na DNA analýzuOdkaz2008neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Jenway Items 3510stolní pH metrOdkaz2013neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Retsch Grindomix GM 200homogenizérOdkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
analytická váha Denveranalytická váha 0,1mg-220gOdkaz2004neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
analytická váha Kernanalytická váha 0,1mg-320gOdkaz2011neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Instron 3342texturometr - pevnost skořápky, Warner-Bratzlerův nůžOdkaz2008neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
křapkostroj QC SPAkompletní technologická analýza vajecOdkaz2003neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Soxhlet Velp, SER 148extrakce tukuOdkaz2004neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Heidolph Laborota 4000odpařování kapalin pod tlakemOdkaz2003neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Memmert UF 30sušení vzorkůOdkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
ruční spektrofotometr Minoltacelkové využití pro stanovení kolorimetrieOdkaz2003neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
plynový chromatograf Masterplynový chromatograf (autosampler, 1 injektor, pec pro 1 kolonu, detektor FID) včetně SWOdkaz2007neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
kapalinový chromatograf Jasco 2000kapalinový chromatograf (2 vysokotlaké pumpy, autosampler, směšovač, termostat kolon, detektory-diodové pole, fluorescenční, refraktometrický + ultrazvuková lázeň) včetně SWOdkaz2012neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Kjelflex K 360 + topná hnízda pro 12 tubanalýza dusíkatých látekOdkaz2010neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
mikroton Leica CM 1850histologický řezOdkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
spektrofotometr Genesys 10s VisKyvetová spektrofotometrie2008neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
tyčový mixér Heidolph Silent Crusher Mtyčový mixér - homogenizování vzorkuOdkaz2009neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
třepačka GFL 3006třepání vzorkuOdkaz2009neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
vodní lázeň GFLvodní lázeňOdkaz2009neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
odstředivka Hettich universl 320RodstředivkaOdkaz2009neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
pH metr WTW 3210 set 4ruční pH metrOdkaz2011neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
pH metr WTW 330 i setruční pH metrOdkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
muflová pec LACspalování vzorkůOdkaz2011neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
kutr Robot Coupe R23vertikální kutr - homogenizování vzorkuOdkaz2011neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
odstředivka MPW 54odstředivkaOdkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
termobloky Falctermoblok pro hodnocení inseminačních dávekOdkaz2010neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
termobox MemmerttermoboxOdkaz2011neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
mikroskop Arsenal LABO COMFORT 1601 LEDmikroskop s digitální kamerouOdkaz2009neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
mikroskop Nikonmikroskop s digitální kamerouOdkaz2009neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
AlokaultrazvukOdkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
sondasonda k ultrazvukuOdkaz2005neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Růstová komora Binder KBW 400Kultivace rostlin a hub v definovaných teplotnícjOdkaz2011neanoneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
Sterilizátor BMT Stericelhorkovzdušná sterilizaci materiálů Odkaz2011neanoneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
sušárna Memmert UFP 500sušení vzorkůOdkaz2011neneneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
Sušárna vakuová s vývěvousušení vzorkůOdkaz2011neanoanoKatedra zahradnictvíKoudela Martin
Inkubátor třepací chlazenýrůst biologických organismů za optimálních podmínek teploty, času a pohybu.Odkaz2011neneneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
box laminárnívytváří sterilní prostředíOdkaz2011neanoneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
autokláv laboratorní 75 lSterilizaceOdkaz2011neanoneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
centifuga Universal 320RodstředivkaOdkaz2011neanoanoKatedra zahradnictvíKoudela Martin
zařízení chladícíchladící boxy2007neanoneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
mikroskop CX41RF-5mikroskopOdkaz2011neanoanoKatedra zahradnictvíKoudela Martin
analyzátor PCA (C-vit)stanovení vit. COdkaz2005neanoneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
Meteorologická stanička Meteo UNI (Amet Velké Bílovice)Detailní měření teploty a vlhkosti vzduchu a orosení listůOdkaz2012neneneKatedra zahradnictvíKoudela Martin
Meteorologická staniceSběr meteorologických dat na Pokusné a demonstrační stanici v Praze TrojiOdkaz2008neanoanoKatedra zahradnictvíKoudela Martin
Digitální mikroskopické pracoviště Nikon - 50i a SMZ800 (SMZ645) - vč. analýzy obrazu NIS elements ARDigitální pracoviště lze využívat pro morfologicko-anatomické analýzy ve všech oblastech biologieOdkaz2004 - 2011anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinSkalický Milan
Linka pro přípravu mikroskopických preparátů SleeKomplexní příprava mikroskopických preparátů vč. barveníOdkaz2011anoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinSkalický Milan
LC/MS/MS Q-TOF (HRMS-HA) Bruker Impact IIanalýza sloučenin pomocí přesné molekulové hmotnosti s možností fragmentaceOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůPetr Maršík
GC/MS/MS Q-TOF (HRMS-HA) Agilent 7200analýza volatilních sloučenin pomocí přesné molekulové hmotnosti s možností fragmentaceOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůPetr Maršík
MALDI/TOF Autoflex Speed Brukerkvalitativní analýza proteinů a dalších makromolekul, biotyping mikrobiálních proteinůOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůPetr Maršík
systém pro výrobu ultračisté vody Milipore Direct-Q 3UVprodukce ultračisté vodyOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůPetr Maršík
NMR Ascend 500MHzstrukturní analýza organických molekulOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůPetr Maršík
vakuový rotační koncentrátor miVacvysoušení a koncentrace malých objemů tekutých vzorkůOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůPetr Maršík
centrifuga Rotanta 460 R - Hettichchlazená centrifuga s variabilními rotoryOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůPetr Maršík
Analytické váhy RADWAG AS82/220analytické váhy s přesností 0.1mgOdkaz2015anoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůPetr Maršík

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *