Laboratoře

Název laboratořePopis služeb/analýz, které laboratoř nabízíKomerční využitelnost - mimo ČZU (ano/ne)Využitelnost v rámci FAPPZ (ano/ne)Využitelnost v rámci ČZU (ano/ne)KatedraZodpovědný pracovník/kontaktní osoba
Laboratoř morfologie a anatomie rostlinstanovení anatomických a morfologických strukrur rostl. pletiv a orgánůanoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinSkalický Milan
Laboratoř spalné kalorimetriestanovení spalného tepla a výhřevnostianoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
Laboratoř vodního režimu rostlinstanovení obsahu vody v rostlině a půděanoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHniličková Helena
Laboratoř růstu a vývoje rostlinpěstování rostlin v řízených podmínkáchanoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHniličková Helena
Laboratoř fotosyntézy rostlinstanovení rychlosti primárního metabolismuanoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHnilička František
Skleníkpěstování rostlin v částečně řízených podmínkáchanoanoanoKatedra botaniky a fyziologie rostlinHniličková Helena
Společná laboratoř KCH a VÚManalýza mléka a méčných výrobkůanoanoneKatedra chemieHejtmánková Alena
laboratoř stopové analýzyservisni analyza toxických kovůanoanoanoKatedra chemieMiholová Dana
laboratoř LC-MSanalýza přírodních látek, kvantifikaceanoanoanoKatedra chemieKotíková Zora
Plynová chromatografieGC/MS analýzyanoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdFraňková Adéla
Iontová chromatografieStanovení kationtů a aniontů (včetně nízkomolekulárních organických kyselin) ve vodných roztocích či extraktech blízkých voděneanoanoKatedra pedologie a ochrany půdTejnecký Václav
Laboratoř chemické analýzyStanovení prvkového složená materiálů (rozklad vzorků, AAS, ICP-OES)anoanoanoKatedra pedologie a ochrany půdDrábek Ondřej
Laboratoř půdní fyzikyStanovení stability půdních agregátů, retenčních křivek a tepelných vlastností půdy aj. materiálůneanoanoKatedra pedologie a ochrany půdKodešová Radka
Laboratoř GISAnalýza a zpracování prostorových dat, digitálního modelu reliéfu, údajů DPZ; tvorba mapneanoanoKatedra pedologie a ochrany půdPenížek Vít
Diasporologická laboratořsledování základních biologických vlastností semenanoneneKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
PCR laboratořstanovení analýz metodou PCRanoneneKatedra agroekologie a biometeorologieHamouzová Kateřina
Pedologická laboratořzaměření na sledování vztahů rostlinanoneneKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Agroekologická laboratořanalýzy vlastností půdyanoneneKatedra agroekologie a biometeorologieBrant Václav
Laboratoř rostlinolékařské mykologieKultivační testy rezistence, diagnostika, poradenstvíanoanoanoKatedra ochrany rostlinEvženie Prokinová
Laboratoř rostlinoékařské virologiediagnostika- biologická a molekulární charakteristika, monitornig patogenů, ApMV,PDV, PNRSV, CVA, CGRMV, CNRMV, CVA, PLMVd,EMARaV, BNYVV, CVA.anoanoanoKatedra ochrany rostlinGrimová Lenka
Laboratoř molekulární diagnostiky patogenů a škůdců rostlinDiagnostika -morfologická i molekulárně biologická, fytoparazitických háďátek, hub, hmyzích škůdců.anoanoanoKatedra ochrany rostlinZouhar Miloslav
Laboratoř histologiezpracování živočišných tkání technikou parafinových řezů a kryořezů, přehledná a speciální barvení, imunohistochemieneanoanoKatedra veterinárních disciplinKrejčířová Romana
Laboratoř digitalizace a analýza obrazupořízení digitálního záznamu obrazu - stativ, lupa, světelný a fluorescenční mikroskop, analýza prostřednictvím systému Nis-Elements (Laboratory Imaging, Praha)neanoanoKatedra veterinárních disciplinNevoral Jan
Laboratoř spermatologiehodnocení kvality ejakulátu a inseminačních dávekanoanoanoKatedra veterinárních disciplinŠichtař Jiří
Laboratoř klinická biochemiekolorimetrická, popř. imunochemická analýza krevního séra, příp. dalších tělních tekutinneanoanoKatedra veterinárních disciplinHůlková Magdalena
Laboratoř proteomikadetekce proteinů, příp. jejich aktivity - elektroforéza, western-blot, kinázová esejneanoanoKatedra veterinárních disciplinŽalmanová Tereza
Laboratoř kultivace oocytůstudium biologie savčích oocytůneanoanoKatedra veterinárních disciplinTůmová Lenka
Laboratoř hematologiestanovení červeného a bílého krevního obrazuneanoanoKatedra veterinárních disciplinFučíková Alena
Laboratoř kvalita pícestanovení obsahu dusíku v rostlinné biomaseanoanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíHakl Josef
Laboratoř kalorimetriestanovení obsahu energie v rostlinné biomaseanoanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíFuksa Pavel
Laboratoř zpracování a kvalita pícefyzikální parametry roslinného materiáluneanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíHakl Josef
Laboratoř zpracování biomasyšrotování biomasyneanoanoKatedra pícninářství a trávníkářstvíFuksa Pavel
Laboratoř tkánových kultůrcytototixicita přírodní látek na buněčných tkáních, adhese probiotik na buněčný model střeva člověkaneanoanoKatedra mikrobiologie, výživy a dietetikyDoskočil Ivo
Laboratoř parazitologieparazitologická diagnostikaneanoanoKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Laboratoř molekulární biologie, proteomiky a mikroskopiemolekulární analýzy, proteomika a mikroskopieneanoneKatedra zoologie a rybářstvíVadlejch Jaroslav
Chov laboratorních hlodavcůkultivace parazitů laboratorních hlodavcůneanoneKatedra zoologie a rybářstvíČadková Zuzana
Experimentální místnost pro laboratorní hlodavcemetabolické experimenty s laboratorními hlodavcineanoneKatedra zoologie a rybářstvíČadková Zuzana
Laboratoř zkoušení jakosti obilovinRozbory - nákupní hodnocení zrna obilovin, luštěnin a olejnin; kvalitativní hodnocení šrotu obilovin a mouky, reologické hodnocení těsta, laboratorní mletí mouky, hodnocení pečiva z pekařského pokusuanoanoanoKatedra kvality zemědělských produktůFaměra Oldřich
Laboratoř histologiehistologie tukové a svalové tkáněneanoanoKatedra speciální zootechnikyČítek Jaroslav
Laboratoř technologie vajeckvalita vajec s ohledem na technologickou jakostneanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Laboratoř hodnocení inseminačních dávekkontrola a hodnocení ejakulátůanoanoanoKatedra speciální zootechnikyČítek Jaroslav
Laboratoř plynová chromatografieprofil mastných kyselin, cholesterolu apod.neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Laboratoř kapalinová chromatografiebílkoviny ve vejcích, aminokyselinové spektrum, androstenon, skatol, indol, oligosacharidy v mléce apod.neanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Laboratoř kvalita živočišných produktů (maso, mléko, vejce)fyzikální a chemické hodnocení kvality živočišných produktůneanoanoKatedra speciální zootechnikyOkrouhlá Monika
Laboratoř genetika PSRanalýza DNAneanoanoKatedra speciální zootechnikyČítek Jaroslav
Laboratoř rostlinných explantátů a mykologiekultivace rostlinných explantátů a mycelia jedlých a léčivých hub in vitro,neanoanoKatedra zahradnictvíSvozilová Lenka
Laboratoř rostlinného materiálu I (Suchdol)Vyhodnocování rostlinného a mykologického materiálu z polních a laboratorních experimentůneanoneKatedra zahradnictvíSvozilová Lenka
Laboratoř rostlinného materiálu II (Troja)Vyhodnocování rostlinného a mykologického materiálu z polních a laboratorních experimentůanoanoanoKatedra zahradnictvíSvozilová Lenka
Laboratoř půdní fyzikyMěření základních fyzikálních vlastností , zrnitostního složení, retenčních křivek, nasycené a nenasycené hydraulické vodivosti, stanovení meze tekutosti a mezi plasticity (všechna měření se týkají půdy)anoanoanoKatedra vodních zdrojůMiháliková Markéta
Laboratoř půdní fyziky-terénMěření infiltrace a hydraulické vodivosti půdy v terénu, odběr neporušených a porušených vzorků v terénuanoanoanoKatedra vodních zdrojůMiháliková Markéta
Kalibrace čidel vlhkosti půdy a potenciálu vody v půděKalibrace čidel vlhkosti půdy a potenciálu vody v půděanoanoanoKatedra vodních zdrojůDoležal František